Carpinus betulus
‘Monument’

Vrsta sporo-rastućeg piramidalnog graba.Listovi su svetlo žuti,oštro nazubljeni i veoma dekorativni.Godišnji prirast ove vrste se kreće od svega nekoliko cm po godini.Visina koju dostiže u prirodi iznosi najčešće do 4m ali je to ređi slučaj u kultivisanih formi i kod njih najčešće ne prelazi 3m.Orezivanje veoma često nije ni potrebno ali ukoliko ima potrebe za tim najbolje je orezati u rano proleće pre samog početka vegetacije.Za svoj razvoj ne zahteva posebne uslove ali lokaliteti sa što više sunca će u velikoj meri doprineti intezivnijim bojama lišća.Uglavnom se koristi kao pojedinačni detalj ili u grupacijama od po dve.Veoma je otporna na mnoge prouzrokovače bolesti a mnogi insekti poput skakavaca mogu pojesti list i narušiti izgledu biljke pa se na vreme treba reagovati i suzbiti insekte čim se oni primete.

Temperaturna zona 4-8.

Biljke iz iste kategorije