Cedrus atlantica

Najbolje gajiti u dubokum,dobro isušenom,kiselom zemljištu sa dosta sunca.Nakon uspostavljanja i razvijanja korenovog sistema postaje tolerantan na susu.Osetljiv je na nešto jače zime i iz tog razloga ga treba saditi na zaštićenim lokacijana u kojima nisu učestali jaki zimski vetrovi.Nešto je tolerantni na toplija i vlažna leta.Atlas kedar je zimzeleni četinar koji obično raste 12-18m,ređe 35m.Forma je obično piramidalna,a biljke dok su mlade imaju grane koje padaju,sa starenjem očvrsnu i rastu horizontalno nesto duže nego obične piramidalne forme.Igle su do 25mm dugacke i zakrivljene ka vrhu,zelenkaste do srebrno-plave boje.Cilindrične šišarke su dužine 5-8cm.Nijedan ozbiljan insekt ili prouzrokovac bolesti.Veliki sneg zimi moze polomiti grane,pogotovo kod mladih biljaka.Pogodna za sadnju u gradovima,parkovima ili većim baštama zbog svojih dimenzija.

Temperaturna zona 6-9.

Biljke iz iste kategorije