Acer negundo
’Variegatum’

Vrsta javora srednjeg rasta,dostiže visinu 5-6m i prečnik od 2-3m.Lako se gaji u prosečno bogatim,srednje vlažnim do vlažim podlogama sa dosta sunčevih intervala.Vrsta je tolerantna i na nešto siromašnija zemljišta dok je netolerantna na lokacije u stalim senkama te ih je potrebno izbegavati.Brzorastuća je vrsta koja vodi poreklo širom SAD,osim Havaja i Aljaske,a u prirodi se može naći uglavnom na vlažnim i mokrim žemljištima duž reka i potoka.Veoma je otporan na razne prouzrokovače bolesti od kojih se povremeno javljaju antraknoza i pepelnica a koje se veoma lako suzbijaju.Grane su veoma nežne i lako lomljive usled veće količine padavina pa je poželjno skidanje snega u zimskom periodu da ne bi došlo do lomljenja grana i samog oštećenja i narušavanja oblika drveta.

Temperaturna zona 3-7.

Biljke iz iste kategorije