Acer platanoides
‘Drummondii’

Šarenolisna vrsta javora koja dostiže visinu od 6-7m i širinu od 4-5m.Listovi su krupni,režnjeviti,zeleni i oivičeni bež nijansama.Drvo je veoma pogodno kao solitarno i predstavlja veoma upečatljiv detalj a takođe se može gajiti i u drvoredu.Generalno je veoma otporno na mnoge temperaturne ekstreme ali zbog plićeg korenovog sistema može biti problema usled deficita vode.Upravo zbog plitkog korenovog sistema trebalo bi izbegavati sadnju blizu kuća ili trotoara te bi rastojanja od nekoliko metara bila sasvim pogodna.

Temperaturna zona 4-7.

Biljke iz iste kategorije