Acer platanoides
‘Globosum’

Listopadna vrsta kalemljenog javora visine do 6m i prečnika krosnje do 4m.Krošnja drveta je gusta i pravilno kuglaste forme.Listovi su zeleni dok u jesen dobijaju žućkaste nijanse.Uglavnom se koristi kao pojedinačni detalj ili u paru gde često stoje jedan naspramn drugog.Veoma je otporna vrsta na mnoge prouzrokovače bolesti.Orezivanje uglavnom i nije potrebno jer sama kalemljena biljka dalje nastavlja rast i razvoj poput pravilne lopte.Odgovaraju joj skoro svi tipovi zemljišta sa dobrom drenažom kao i lokacije sa dosta sunca.Tolerisaće delimične senke ali ih treba izbegavati.

Temperaturna zona 3-7.

Biljke iz iste kategorije