Acer pseudoplatanus

Običan javor se veoma lako gaji u prosečnom,srednje vlažnom i dobro isusenom tlu.Tolerantan je na širok spektar tipova zemljista,deficit vode kao i na soli koje se veoma često nalaze pored puteva nakon zimskog perioda.Odgovaraju mu lokacije sa dosta sunca ali će tolerisati i delimične senke.Visina koju postiže u svom prirodnom staništu iznosi i do 40m (centralna Evropa i zapadna Azija) dok visine koje postiže kao gajeno drvo često dostižu do 20m.Ima zaobljenu krošnju,zelene listove koje u jesenjem periodu dobijaju žuto crvene nijanse.

Temperaturna zona 4-7.

Biljke iz iste kategorije