Prvi rezultati humanitarnog rada Rasadnika

Početkom septembra 2016. godine, prepoznavši društveni značaj akcije Čepom do osmeha odlučili smo se da postanemo deo ovog projekta. Danas sa zadovoljstvom objavljujemo da je prvi džak čepova dostavljen u sabirni centar u Beogradu što možete videti klikom na link. Naš direktor je zahvalan zaposlenima, poslovnim partnerima, klijentima, građanima Kosjerića i svima onima koji su svoje čepove ostavili u našem Rasadniku. O akciji možete čitati u tekstu koji smo ranije objavili, a mi vas još jednom podsećamo na značaj reciklaže.

Zašto reciklirati?

Zdrava životna sredina je osnov za očuvanje ljudske egzistencije i održivog razvoja društva. Nju čini priroda koja nas okružuje, kao i ono što je čovek stvorio koristeći nauku i tehnologiju kako bi zadovoljio svoje potrebe. Naše potrebe su raznolike, rastu i neprestano se menjaju sa razvojem tehnologije. Nažalost, resursa za zadovoljenje tih potreba je sve manje, dok je u isto vreme negativan uticaj ljudi na životnu sredinu sve veći. Današnje društvo je u svakom smislu potrošačko: kupuje se, troši se, baca se, bez razmišljanja i prethodne racionalizacije.

Ako svako od nas učini malo, to će za prirodu značiti mnogo. Krenimo zajedno na put odgovornosti, jer tako čuvamo, štitimo i unapređujemo okolinu, uslove za život ljudi i opstanak biljnog i životinjskog sveta.

Reciklažom štedimo sirovinske resurse – Kada upotrebljene materijale recikliramo dobijajući nove proizvode smanjujemo potrebu za korišćenjem prirodnih resursa. Sirovinski resursi na planeti su ograničeni, ako se ne budemo odgovorno odnosili prema njima čovečanstvo će se u budućnosti suočiti sa nedostatkom nafte, uglja, drveta i drugih materijala.

♣ Reciklažom štedimo energiju – Upotreba recikliranih materijala u proizvodnji štedi energiju, jer je daleko veća potrošnja kada nove proizvode dobijamo preradom prirodnih sirovina, nego kada se izrađuju od recikliranih materijala. Štednja energije je važan faktor u očuvanju životne sredine i ublažavanja globalnog zagrevanja i posledica koje ono ostavlja na planetu Zemlju.

♣ Reciklaža pomaže zaštiti životne sredine – Svi procesi kojima se dobijaju rude i sirovine su potencijalno štetni za životnu sredinu. Smanjenjem upotrebe prirodnih sirovina smanjuje se zagađenje vazduha, vode i tla, te je reciklaža značajan faktor u očuvanju prirodne sredine. Ušteda energije doprinosi smanjenom emitovanju gasova izazivača efekta staklene bašte.

♣ Reciklaža doprinosi smanjenju deponija i degradaciji tla – Broj ljudi na planeti dostigao je 7 milijardi. Srazmerno porastu stanovnika Zemlje povećava se i količina otpada koji se svakodnevno stvara u domaćinstvima i privredi. Sve je više deponija na kojima se otpad odlaže, a koje degradiraju tlo, smanjuju površinu obradivog zemljišta i postaju potencijalni izvori zaraze ljudi i životinja. Reciklaža značajno smanjuje količlinu otpada koji se odlaže na deponije samim tim i njihovo širenje.  Istovremeno reciklaža smanjuje emisiju metana, gasa koji se stvara na deponijama i koji izaziva efekat staklene bašte i štetne klimatske promene na Zemlji.