“Gradovi sunđeri” u Kini apsorbuju poplave

Poplave su jedan od najozbiljnijih problema sa kojima se svet suočava u novije vreme. Kina je kao odgovor na poplave počela izgradnju “gradova sunđera”. Poplave u Kini su izazvane urbanizacijom, prenamenom zemljišta i nestankom prirodnih močvara.

 

 

Kako bi rešila ovaj problem, Kina je 2015. godine, pokrenula projekat izgradnje gradova sunđera u koje je uključeno 30 metropola.

Cilj projekta je da do 2030. godine oko 80% urbanih područja treba da apsorbuje i ponovo koristi najmanje 70% kišnice.

Naime, upravljanjem oticanjem kišnice tako da voda može da se skladišti i koristi može se rešiti problem kišnice koja teče u odvodne sisteme, a kroz eko-inženjering, biljke mogu aposorbovati zagađivače i pročistiti vodu i prirodu.

Grad Lingang je odabran je kao pilot grada sunđera 2016. godine. Izložbeni centar, koji je predstavljen 2019. godine, nameravao je pokazati kako je koncept grada sunđera pretočen u opipljivu infrastrukturu.

U posljednje tri godine za skladištenje kišnice stvoreni su travnati jarci, trotoari koji upijaju vodu, krovni vrtovi te umetna močvarna područja i bazeni.

 

 

Obnovljeno je oko 36 km puteva, a betonski trotoari zamijenjeni su trotoarima od cigli koji bolje upijaju vodu kako bi se smanjilo nakupljanje vode tokom obilnih padavina. Umesto da ide direktno na odvod, veći deo kišnice apsorbuje tlo u travnatim jarcima uz puteve.

U Lingangu su dovršena preuređenja u 26 stambenih četvrti na 200 hektara. Taj rad je uključivao postavljanje malih jedinica za skladištenje vode ispod zemlje, dodavanje malih travnatih površina na parkirališta i izgradnju podzemnih bazena s vodom u postojećim vrtovima. Pored ovog grada,

Korišćeni građevinski standardi zapisani su u propise koji se primjenjuju na razvoj nekretnina u novim gradskim četvrtima.

Koncept grada sunđera predstavlja prilagođavanje međunarodnih tehnika upravljanja vodama. Cilj je upravljati rizicima od poplava, pročišćavati vodu i kontrolisati korišćenje resursa uz stvaranje ugodnog životnog okruženja.