Najlepše cvetno drvo za vaš vrt

Ako želite da imate lep vrt, osim cveća, žive ograde i žbunja, obavezno posadite makar jedno drvo koje će zahvaljujući izgledu i veličini upotpuniti sliku. Prilikom izbora morate poštovati sledeće kriterijume:

♣ Veličina drveta (visina i širina krošnje) treba da budu srazmerni veličini vrta. Prilikom izbora mesta za sadnju vodite računa koliki je njegov godišnji prirast.

♣ Tip korena jedna je od važnijih karakteristika drveća. Ukoliko ispod drveta želite da posadite perene, ili niže žbunje, ne bi trebalo da odaberete drvo sa plitkim korenovim sistemom, jer brzo isušuje površinski sloj zemljišta i otežava rast i razvoj drugih biljaka. Takođe, takvo drvo može da deformiše popločane površine u blizini.

Cvetna kraljica koja će ulepšati svaki vrt je vrsta koju vam predstavljamo u nastavku teksta.

Magnolia

Magnolia x soulgeana

Magnolia x soulangeana je vrsta koju je najbolje gajiti u vlažnom, organski bogatom i dobro dreniranom, peskovitom žemljištu, u punom suncu ili delimičnom hladu. Generalno je netolerantna na žemljišne ekstreme poput dugotrajne suše ili dugotrajnog zadržavanja vode. Lokacije na kojima se sade trebale bi biti zaštićene od jakih vetrova, a pogotovo u rano proleće kako ne bi došlo do oštećenja cvetova.

Do prvih cvetova se najčešće čeka 4 do 5 godina. Magnolia x soulangeana je najčešće sađena vrsta magnolije. Cveta neposredno pre samog olistavanja – od marta pa sve do kraja aprila. Cvetovi su roze boje sa lica dok su sa naličja, odnosno sa svojih unutrašnjih strana, bele boje i veoma su prijatnog mirisa. Cvetovi se mogu javiti i početkom leta ali su oni dosta manji,  manje energični i dosta bleđih boja. Dostiže visinu do 5 m i širinu do 4 m. Otporna je na mrazeve i veoma zahvalna za gajenje.

Magnolia x soulangeana je moguće saditi  pojedinačno ili u grupama.

Temperaturna zona 4-9.

 

 

Magnolia x soulangeana Nigra

Magnolia x soulangeana je drvo širokih grana i široke forme. Ova vrsta magnolije dostiže visininu i do 4m. Cvetovi su veoma dekorativni, ljubičasto crvene boje sa spoljašne strane dok su sa unutrašnje ružičasto beli. Cvetovi  se otvaraju krajem marta i početkom aprila meseca pre samog listanja biljke. Upravo u ovom periodu magnolija izgleda najlepše.

Optimalni uslovi uzgajanja podrazujevaju kisela i organski bogata žemljišta, koja su dobro drenirana i porozna. Magnolia x soulangeana je netolerantna na žemljišne ekstreme poput dugotrajne suše ili dugotrajnog zadržavanja vode. Lokacije na kojima se sade trebalo bi biti zaštićene od jakih vetrova (pogotovu u rano proleće) kako ne bi došlo do oštećenja cvetova.

Temperaturna zona 5-8.

 

 

 

Magnolia x suulangeana Alexandrina

Magnolia x soulangeana je najbolje gajiti u kiselim i organski bogatim žemljištima, dobro dreniranim i poroznim. Kao i ostale, tako i ova vrsta magnolije nije tolerantna na žemljišne ekstreme poput dugotrajne suše ili dugotrajnog zadržavanja vode. Lokacije na kojima se sade trebalo bi biti zaštićene od jakih vetrova (pogotovu u rano proleće) da ne bi došlo do oštećenja cvetova.

Listovi Magnolia x soulangeana su zelene boje i nešto izduženi nego kod osnovne forme, dok su cvetovi roze i bele bolje. Listovi u jesenjem periodu dobijaju i žute nijanse. Ova vrsta (kao i osnovna forma) je izuzetno atraktivna za sadnju u bilo kom poslovnom ili privatnom objektu.

Dostiže visine do 4 m sa širenjem krošnje i do 3 m.

Temperaturna zona 5-8.

 

 

 

 

Magnolia denudata Yellow River

Listopadno drvo žbunaste forme,visine do 4m.Cvetovi su otvoreno žute boje i cvetaju krajem proleća i početkom leta.Listovi su svetlo zeleni.Odgovaraju joj plodna i organski  bogata zemljišta sa dobrom drenažom.Neće trpeti bilo kakve stajaće vode.Dobro podnosi orezivanje i orezivanjem je moguće formirati željeni oblik biljke.Preporuka je da se orezivanje izvede u proleće kada prođu opasnosti od kasnih mrazeva.Koristi se uglavnom za pojedinačnu sadnju.

Temperaturna zona 4-8.

 

 

 

Magnolia stellata 

Vrsta magnolije koja preferira organski bogata i plodna zemljišta. Podjednako joj odgovaraju lokacije u punom suncu kao i one sa povremenim senkama. Vrsta vodi poreklo iz Japana i spada u niže drveće čije visine retko prelaze 4m. Raste žbunasto sa širenjem do 3m. Veoma je otporna na mraz sto je čini zahvalnom za gajenje. Biljka cveta od početka do sredine proleća, cvetovi su beli i sastavljeni od 12-18 latica, zvezdaste strukture i prijatnog mirisa. Jedna od karakteristika je da biljke sa gušćom i kompaktnijom formom cvetaju ranije a da su cvetovi na takvim biljkama pravilnijeg oblika i intezivnijih mirisa. Orezivanje radi dobijanja kompaktnijih oblika izvesti nakon precvetavanja.

Temperaturna zona 3-8.

 

 

Magnolia grandiflora

Zimzeleni lišćar koji za svoj razvoj zahteva vlažna zemljišta,organski bogata i dobro drenirana.Biljka se može gajiti u punom suncu ali povremene senke a pogotovo u najtoplijem delu dana doprinose značajno kvalitetnijem razvoju biljke.Nije tolerantna na ekstreme poput prekomerne količine vode kao i njenog dugotrajnog deficita.Za svoj rast i razvoj zahteva prostor pa radi boljeg formiranja drveta treba biti obazriv prilikom odabira lokacije da bi biljka imala sto veći prostor za svoj razvoj.Biljka dostiže visinu do 10m sa širenjem od 4 do 5m.Karakteristična je po svojim kožastim listovima zelene boje i cvetovima sastavljenim od 6 latica veoma prijatnog mirisa koji cvetaju od kasnog proleća pa sve do kraja leta.Listovi ostaju na biljci i ne opadaju.

Temperaturna zona 7-9.

 

Za prikaz više slika svake podvrste kliknite na njen naziv