Zasadite novu sadnicu PRAVILNO

Sezona jesenje sadnje uveliko traje. Iz našeg rasadnika danima izlaze kamioni koji sadnice prevoze na različite adrese, a svi potrošači imaju samo jedno pitanje – Kako zasadati novu sadnicu?

Pre svega obratite pažnju na koji način je sadnica izvađena iz zemlje. Vađenje sadnica se obavlja ašovom ili plugom, uz oprez da se ne ošteti korenov sistem. Kako bi sadnicu lako izvadili najbolje je da zemlja bude vlažna jer se smanjuje mogućnost za oštećenje korena.

Šta treba znati pre sadnje?

Sledeći korak je transport sadnice od rasadnika do vaše bašte. Sadnice što pre transportovati iz rasadnika do mesta sadnje, uz zaštitu od isušivanja i premrzavanja, a koren treba čuvati u vlažnoj sredini.

Sadnice treba pripremiti za sadnju tako što se oštirim sečivo podreže korenje ako je duže od 20-25 cm. Pre raznošenja spremiti u posudama kašu od humusne zemlje, može se dodati i stajsko đubrivo. A pre sadnje sadnica iz kontejnera, u tamponu treba da ostane samo jedna. Kontejner potopiti u bure sa stajaćom vodom pre raznošenja.

Koren ne sme biti izložen suncu i vetru jer najtanje žile osetljivih sadnica mogu da se osuše za 3-5 minuta. Za raznošenje koristiti plastične kofe ili korpe, i torbe od nepromočivog platna. Sadnice se ne smeju nositi bez vlažne mahovine ili zemljane kaše.

Sadi se 2.000-2.500 sadnica po hektaru, razmak između njih je 2-2,5 m, a najčešće se primenjuje sadnja sa slobodnim korenovim sistemom u jame koje su prethodno iskopane.

Da li je svejedno kakvu smo jamu iskopali? Ne! Iskopajte kružne jame od 30-40 cm u prečniku i u dubini. Bolja zemlja se odlaže sa donje strane jame, a iskopano kamenje, delovi žila i nekvalitetna zemlja se vade. Kamenom se može podziđivati sa donje strane jame na nagnutom terenu. Za sadnice iz kontejnera kopa se manja jama.

Sadnja sadnica iz zemlje

Uzeti sadnicu za korenov vrat i spustiti u jamu. Plitka jama se produbljuje, a duboka zatrpava do potrebne dubine. U jamu se vrati malo zemlje, napravi manja humka i na nju stavi koren tako da mu vrat bude 1-2cm ispod nivoa terena. Potom se žile zasipaju iskopanom zemljom, sabijajući je ovlaš prstima. Popunjena jama taba se nogama, a sadnica se drži prstima i sasvim lagano povlači naviše. Ako se jama pre sadnje zatrpa šumskom prostirkom ili sasečenim korovom, sadnica će se laganim povlačenjem iščupati. Potom se oko sadnice obezbeđuje vlaga, tako što se naopako postavlja iskopani busen. Na strmom terenu gornji deo jame zatrpati manje od donjeg kako bi se zadržalo više vlage.

Sadnja sadnica iz kontejnera

Jama za ove sadnice može biti plića u odnosu na onu koju kopamo za sadnju sadnica koje su iz zemlje izvađenje. Naime, koren sadnica gajenih u kontejnerima se manje razvio od korena sadnica koje su gajene na terenu te je tako za njihovu sadnju potrebna plića jama. Sadnice u „nisula rolnama“ se navlaže, razmota se rolna, nožem se reže supstrat sa sadnicom, koja se sadi u jamice dubine kolika i je širina rolne.