Catalpa bignonioides

Katalpa je listopadno drvo koje se veoma lako gaji u prosečno bogatom i srednje vlažnom tlu sa punom dnevnom svetlošću ali će tolerisati i povremene senke.Veoma je tolerantna na širok spektar žemljista.Otporna je kako na sušu tako i na viškove vode koji se veoma često javljaju kod teških i glinovitih zemljišta.Postoje više oblika i formi ovog drveta.Prirodna forma katalpe je sa zaobljenom krošnjom i često dostiže visine od preko 8m dok kod kalemljenih formi biljka zadržava loptast izgled dostizajući visine do čak 5m i širine do 3m.Kalemljene forme imaju  manje lišće i obično ne cvetaju.

Temperaturna zona5-9.

Biljke iz iste kategorije