Chamaecyparis lawsoniana
’Van Pelt’s Blue’

Četinar sa usko piramidalnom formom i četinama plave boje koje su postavljene u ravnim spojevima.Grane su orjentisane naviše formirajući tako veoma pravilnu formu kojoj je retko kada potrebno orezivanje.Dostiže visinu od  4-5m sa godisnjim prirastom do 20-25cm.Odgovaraju mu rastresita zemljišta,vlažna ali dobro isušena kisele do neutralne ph reakcije.Zemljišta ne bi trebalo ni jednog trenutka da ostanu bez minimalne vlage jer neće biti tolerantna na sušu i veoma brzo se moze osušiti.Lokaliteti sa dosta sunca su najpovoljni za rast i razvoj dok je na polusenke tolerantan a totalne senke bi trebalo izbegavati.Orezivanje nije potrebno,medjutim ukoliko se gaji za ograde orezivanje podnosi i trebalo bi orezivati dva puta godišnje (u rano prolece i kasnu jesen).Primena malca oko zone korenovog sistema štiti biljku od jakih mrazeva u izloženim i hladnim predelima.

Temperaturna zona 5-6.

Biljke iz iste kategorije