Cornus alba

Žbun visine oko 2 m i širine oko 1,5 m. Otporan je na gradske uslove, veoma dobro podnosi mraz i niske temperature, a prema zemljištu nije probirač. Raste i u zaseni. Ukras vrta predstavlja tokom celog vegetacionog perioda,u maju ga krase i kao sneg bele cvasti, a već od kraja avgusta do duboko u jesen sjajni, beli do bledo plavi bobičasti plodovi. U jesen listovi poprimaju purpurno crvenu boju. Široko gajena ukrasna vrsta, upotrebljava se za soliternu i grupnu sadnju, slobodnorastuće žive ograde i kao donji sprat u kombinaciji sa visokim drvećem. Zahvalan za ozelenjavanje prostora u zaseni.

Temperaturna zona 3-7.

Biljke iz iste kategorije