Cortaderia selloana

Pampas trava vodi poreklo iz Brazila,Argentine i Čilea.Ime je dobila po argentiskim peskovitim zemljištima (pampasima) gde u prirodi slobodno raste i smatra se njenim maternjim staništom.Za svoj razvoj zahteva rastresita zemljišta i nešto obilniju vlagu ali samo u prvoj godini dok biljka ne uspostavi i razvije korenov sistem,nakon toga česta zalivanja više nisu potrebna.Biljka dostiže visine i do 2,5m.Listovi su linearno izduženi,zelene boje i veoma oštri na svojim ivicama pa obavezno treba voditi računa prilikom rukovanja sa biljkom.Cvetovi su postavljeni u metljičaste cvasti koje se izdižu na dugim drškama.Bele su boje i dužina klasa može prelaziti i 30cm.Cvetovi se pojavljuju krajem leta i početkom jeseni.Orezivanje biljke je potrebno i najbolje izvesti već početkom proleća a samu biljku srezati na visinu od 20cm do 40cm u zavisnosti od njene starosti.Bilka se obično sadi u grupacijama od po nekoliko radi dobijanja upečatljivog detalja.

Biljke iz iste kategorije