Corylus avellana
‘Contorta’

Vrsta leske sa veoma zanimljivim i karakterističnim granama,grančicama i lišćem.Grane i grančice su spiralno uvijene dok je lišće veoma često savijeno svojim obodima ka samoj unutrašnjosti liske.Liske su raznih nijansi od svetlo do tamno zelene boje dok na jesen dobijaju žućkaste nijanse i nakon opadanja otkrivaju i više nego prelepo stablo sa svojom veoma zanimljivim formama.Veoma je otporna vrsta i lako se gaji u skoro svim tipovima zemljišta sa dobrom drenažom.Odgovaraju joj lokacije sa što više sunca pa bi mesta u hladovinama trebalo izbegavati,u suprotnom biljka će zaostajati u porastu da bi se na kraju i osušila.Treba još istaći i to da je biljka jednodoma odnosno da se na istoj biljci nalaze i muški i ženski cvetovi,muški su žućkasto braon boje dok su ženski veoma često neprimetni.Iako dolazi do oplodnje veoma retko se mogu naći plodovi na njoj a i ukoliko ih bude više će biti dekorativni jer pojedini rilaši odnosno surlaši (curculionidae) su veoma brži od nas i često pojedu plod.

Temperaturna zona 4-8.

Biljke iz iste kategorije