Cotinus coggygria
‘Purpureus’

Vrsta ruja srednjeg rasta,žbunaste forme i visine do 4m. Listovi su purpurno zeleni, a u jesen dobijaju fantastičnu crvenu boju. Cvetovi su izrazito purpurni. Cveta maja – juna.Idealan kao solitarno drvo ili cvetne ograde, naročito pogodan kada je potrebno obezbediti kolorit na polusenovitim položajima.Lako se gaji u srednje vlažnom i dobro dreniranom zemljištu u ponom suncu.Tolerantna je na širok spektar tipova zemljišta osim na stalno vlažna i slabo drenirana.Orezivanje je svakako potrebno ali ukoliko želimo cvetove u proleće orezati minimalno biljke a nakon precvetavanja orezivanje može biti nešto jače.Cvetovi se pojavljiju u proleće,dlakasto paučinastog su izgleda,žute su boje i veoma neupadljivi.Nalaze se na dugačkim cvetnim drškama crvene boje.

Temperaturna zona 4-8.

Biljke iz iste kategorije