Cotinus coggygria
‘Royal Purple’

Ruj je vrsta koja se lako gaji u srednje vlažnom i dobro dreniranom zemljištu u ponom suncu.Tolerantna je na širok spektar tipova zemljišta osim na stalno vlažna i slabo drenirana.Orezivanje je svakako potrebno ali ukoliko želimo cvetove u proleće orezati minimalno biljke a nakon precvetavanja orezivanje može biti nešto jače.Cvetovi se pojavljiju u proleće,dlakasto paučinastog su izgleda,žute su boje i veoma neupadljivi.Nalaze se na dugačkim cvetnim drškama crvene boje.Listovi su bordo crveni u proleće dok u letnjem periodu dobija tamnije nijanse.Visina koju biljka dostiže kreće se oko 3m.Idealan je kao pojedinačni detalj zbog svojih fantastičnih boja i kao biljka za formiranje ograda.

Temperaturna zona 4-8.

Biljke iz iste kategorije