Cotoneaster salicifolius

Zimzeleni,3-4,5m visok, isto toliko širok, gusto razgranat žbun. Duguljasti, tamno zeleni, sjajni listovi gusto su raspoređeni na granama. Cvetovi su beli, sitni,grupisani u cvastima i javljaju se u proleće. Sjajni, crveni plodovi ostaju na granama tokom cele zime. Nema posebnih zahteva prema uslovima sredine, prilično otporan, dobro podnosi niske temperature ali i visoke, kao i gradske uslove. Odgovaraju mu osunčani i polusenoviti položaji. Najčešće se koristi za vezivanje nasipa, sadnju pored potpornih zidova i za formiranje slobodnorastućih niskih ograda. Takođe se može uspešno gajiti u velikim žardinjerama. Dobro podnosi orezivanje, pa mu se veličina može lako kontrolisati.

Temperaturna zona 4-8.

Biljke iz iste kategorije