Euonimus japonicus
‘Aureomarginatus’

Varijetet japanske kurike, listova prošaranih zlatno žutim mrljama. Odgovaraju mu isti uslovi kao i osnovnoj vrsti, ali će boja listova najviše doći do izražaja na suncu ili u polusenci, ali podnosi i zasenu. Odlično podnosi orezivanje, pa veoma atraktivna može biti živa ograda od jedne vrste ili u kombinaciji sa osnovnom vrstom tamno zelenih, jednobojnih listova. Odlično uspeva i u žardinjerama. Najčešće se koristi kao detalj u manjim vrtovima ili kao niska bordura, odnosno živa ograda visine do 1 m.Često se sadi i kao prednji plan većih masiva, naročito u kombinaciji sa vrstama tamnije boje lišća. Uz redovno orezivanje može biti interesantan detalj u alpinetumu.

Temperaturna zona 5-9.

Biljke iz iste kategorije