Fraxinus excelsior
’Jaspidea’

Vrsta koju je potrebno gajiti u vlažnom,organski bogatom žemljištu sa dobrom drenažom.Lokacije na kojima se nalazi moraju biti osunčane,dok senke i polu senke neće tolerisati.Lokacije izložene stalnim vetrovima treba izbegavati.Listovi ovog jasena su svetlo zelene boje na proleće i leto,dok u jesenjem periodu dobijaju jarko žutu boju.Grane i grančice ovog jasena su žute boje dok su pupoljci koji se nalaze na njima crni.Vrsta je brzog porasta i može dostići visinu i do 10m sa širinom do 5m.Krošnja odraslih biljaka je zaobljena dok mlađe biljke imaju stubastu formu.

Temperaturna zona 5-7.

Biljke iz iste kategorije