Fraxinus ornus

Vrsta koju je potrebno gajiti u vlažnom,organski bogatom žemljištu sa dobrom drenažom.Lokacije na kojima se nalazi moraju biti osunčane,dok senke i polu senke neće tolerisati.Lokacije izložene stalnim vetrovima treba izbegavati.Običan jasen raste od 12 do 15m visine dok su dimenzije kalemljenih formi koje imaju kuglastu krošnju dosta manje…od 3 do 5m.Grane su veoma osetljive na veće količine snega i leda pa je u zimskom periodu poželjno redovnije čišćenje da ne bi došlo do lomljenja grana.Cvetovi su veoma dekorativni,bele su boje i pojavljuju se na krajevima grana krajem maja.Cvetovi imaju veoma prijatne mirise.Drvo se može koristiti u drvoredima ili za pojedinačnu sadnju.

Temperaturna zona 6-9.

Biljke iz iste kategorije