Iris germanica

Irisi su veoma varijabilna vrsta i danas u svetu postoji preko 100 različitih gajenih sorti.Listovi su su linearno izduženi,postavljeni u osnovi jedan do drugog.Boja lista takođe varira u zavisnosti od same sorte.U rasadniku Vasić postoji nekoliko vrsta irisa,iris sa žutim cvetom i plavim cvetom a boja lista je kombinacija zelene i bele kao i kombinacija zelene i žute.Cvetovi su postavljeni na cvetnim drškama i njihova visina obično ide do 0,5m.Za svoj razvoj zahteva rastresita zemljišta,srednju do minimalnu količinu vlage kao i što više sunca.U punom suncu cvetovi će biti gušći,intezivnije boje a biljka će biti otpornija na mnoge prouzrokovače bolesti.Uglavnom se gaje u grupacijama radi pravljenja određenih detalja,pored staza kao i u saksijama i žardinjerama.

Biljke iz iste kategorije