Juniperus chinensis
’Stricta’

Vertikalna,gusta forma sa plavo-zelenim četinama tokom cele godine.Vrsta koja voli puno sunca i nije izbirljiva što se tiče zemljišta,tolerantna je čak i na glinovita zemljišta.Dobra drenaža je od suštinskog značaja jer ne toleriše zasićena i vlazna tla.Blago kisela zemljišta najviše joj odgovaraju ali će biti tolerantna kako na neutralna tako i na bazna.Visina koju dostiže je 3,7-6,1m i širina 0,9-1,2m. Veoma je zahvalna za gajenje pa se sve češće sadi radi formiranja ograda i vertozaštitnog pojasa.Dobro ponosi orezivanje pa joj se visina lako može kontrolisati.Dekorativna je i kada se sadi pojedinačno ili u paru kao visoki masiv ispred koga se sade niže biljke kontrastnih boja.

Temperaturna zona 3-8.

Biljke iz iste kategorije