Juniperus communis
’Hibernica’

Usko stubasta forma juniperusa koji tokom vremena i sazrevanja poprima nesto širu formu.Visina koju ova biljka dostiže je od 2-5m i širina 0,6-1,2m.’Hibernica’ ima tamno-zelene iglice veoma guste i fine strukture.Vodi poreklo iz različitih staništa širom severne hemisfere a naziva se jos i ’Irska kleka’.Razvija se u punom suncu na skoro svakom tipu zemljista koji je dobro dreniran.Tolerantan je na sušu kao i na kamenita zemljišta koja mogu biti kisele,neutralne do bazne reakcije.Ukoliko su zemljišta teška i nepropusna za vodu moraju se drenirati da bi se popravile njene fizicke karakteristike.Vrsta je veoma pogodna kao pojedinačni detalj u vrtovima i bastama kao i za formiranje živih ograda.’Hibernica’ izgledom podseca na Juniperus communis ’Compresa’ koja ima nesto kraće grane,gušću i kompaktniju formu.

Temperaturna zona 2-7.

Biljke iz iste kategorije