Juniperus conferta
’Blue Pacific’

Razvija se u prosečnom,srednje vlažnom dobro dreniranom tlu u punom suncu.Prilagodljiv je širokom spektru tipova zemljišta ali preferira prosušena i peskovita.Tolerantan je na suve i toplije uslove gajenja,nešto lošija zemljišta kao i na gradske zagađivače vazduha a takođe i na soli u zimskom periodu pe se moze koristiti kao prekrivac pored puteva i prolaza.Netolerantan na stalno vlažna i zabarena zemljišta.Vodi poreklo sa peščanih priobalnih područja Japana i Islanda i veoma često se i naziva ’obalska kleka’.Gust,nizak četinar koji uglanvom puzi po zemlji i dostiže visinu do 30cm i širinu do 1,5m.U odnosu na osnovnu vrstu ’Plavi Pacifik’ ima plavlje iglice,pravilnije i bolje pokriva podloge,gušće postavljene iglice duž grana kao i bolju otpornost na zimske povrede. Odlične su kao prekrivači tla kako u baštama i dvorištima tako i pored puteva i prolaza gde je zimi često povećana koncetracija soli.

Temperaturna zona 5-9.

Biljke iz iste kategorije