Juniperus horizontalis
’Andorra Compacta’

Severno-Američka vrsta juniperusa,kompaktna,nisko-rastuća sa plavo-zelenim četinama mekane teksture i veoma nežne na dodir.Za razliku od dugih poleglih juniperusa ’Andorra Compacta’ se manje širi i nema toliko poleglih grana koje leže na zemlji.Grane se uglavnom šire koso naviše dajući biljci oblik niske i široke lopte.Četine u zimskom periodu dobijaju purpurnu boju.Kao i većina poleglih juniperusa i ’Andorra Compacta’ raste najbolje u punom suncu i dobro dreniranom tlu.Visina koju biljka najčešće dostiže je 30-45cm i širina 35-60cm.Najviše joj odgovaraju kisela zemljišta ali će biti tolerantna i na zemljišta neutralne ph reakcije.Odgovaraju joj svi tipovi zemljišta koji su dobro isušena,dobrih fizičkih osobina i dobre drenaže.Uglavnom se sadi kao prekrivač tla ili u grupacijama za formiranje pojedinačnih detalja.

Temperaturna zona 4-9.

Biljke iz iste kategorije