Juniperus media
’Old Gold’

Vrsta koja za svoj razvoj zahteva srednju vlažnost,dobro isušena odnosno drenirana tla u punom suncu.Tolerantan je na različite tipove zemljišta ukljušujući i glinovita.Netolerantan je na stalno vlažna i zabarena zemljišta te ih je potrebno izbegavati.Vrsta dobro podnosi orezivanje te ono može pomoći u održavanju kompaktnog oblika a izvodi se u jesen ili rano u prolece.Juniperus media odnosno Juniperus pfitzeriana su sorte koje su dobijene ukrštanjem između Juniperus chinensis i Juniperus sabina.’Old Gold’ je kompaktan zimzeleni četinar koji obično raste 0,6-0,9m visine i 1,2-1,5m širine za prvih 10 godina.Vrsta ima zlatno-žute žetine koje zadržavaju takvu boju tokom čitave godine.Pogodne su za sadnju na kosinama,kamenitim predelima pejzaža ili u grupacijama za pokrivanje travnatih površina.Mogu se saditi i u saksijama i žardinjerama gde će u kombinaciji sa biljkama kontrastnih boja izgledati prelepo.

Temperaturna zona 4-9.

Biljke iz iste kategorije