Juniperus media
’Pfitzeriana Aurea’

Vrsta širokog širenja,polu-ispružene forme.Nosi elegantne i u slojevima grupisane grane i četine žlatno-zelene boje koje na samim vrhovima lagano padaju.Preferira dosta sunca mada će biti tolerantna i na delimične senke.Odgovaraju joj skoro svi tipovi zemljišta koji moraju biti dobro drenirana,kisele ph reakcije mada će biti tolerantna kako na neutralna tako i na bazna zemljišta.Zemljišta ne smeju biti zabarena te ukoliko se i planira sadnja na ovakvim zemljištima neophodna je dobra drenaža radi poboljšanja fizičkih osobina.Visina koju biljka dostiže iznosi 0,9-1,2m i širina 2,4-3m.Biljka trpi orezivanje ukoliko je to potrebno i najbolje je izvesti u jesen ili u rano prolece. Pogodne su za sadnju na kosinama,kamenitim predelima pejzaža ili u grupacijama za pokrivanje travnatih površina.

Temperaturna zona 4-9.

Biljke iz iste kategorije