Juniperus media
’Blue and Gold’

Takođe poznata i pod nazivom Juniperus pfitzeriana ’Blue and Gold’.Njegova glavna boja je plavo-zelena  do 80% i žuta u kombinaciji sa njom.Grane se pružaju pod uglom od 45 º formirajući tako zaobljenu formu.Vrsta raste umereno formirajući ravne žbunove visine do 1-1,5m i široki 2-3m u punoj zrelosti za sta im je potrebno  20-30 godina.Vrsta podnosi orezivanje mada je i sama prirodna forma izuzetno atraktivna.Orezivanje se izvodi u jesen ili još bolje u rano proleće.Vrsta će rasti u gotovo svakom tipu zemljišta koja su dobro isušena odnosno drenirana i koja se nalaze u punom suncu mada će tolerisati i delimičan hlad.Treba izbegavati vlažna i zabarena zemljišta jer i pored toga što biljka ne podnosi konstantnu vlagu stvaraju se idealni uslovi za razvoj gljivičnog obolenja koje izaziva trulež korena. Koriste se za kontrolu erozije na padinama,u blizini puteva,ulica i drugim oblastima gde se toplota ogleda u letnjim mesecima. Takođe su lep izbor kao pojedinačni detalj kao i na kaskadnim padinama,preko kamena potpornih zidova kao i u grupama za pokrivanje travnih površina.

Temperaturna zona 4-9.

Biljke iz iste kategorije