Juniperus squamata
’Bleu Star’

Razvija se u prosečnom,srednje vlažnom,dobro isušenom i dreniranom tlu u punom suncu.Tolerantan je na različite tipove zemljišta od koji mu najviše odgovaraju peskovita,dobro isušena i drenirana zemljista.Toleriše i suvlje uslove gajenja. Vrsta je patuljasta,sporog rasta i polu-loptaste forme.Obično raste do 30cm nakon 5 godina dok joj je najveća visina koju dostiže 0,4m i širina 0,6-0,7m.Ima srebrno-plave iglice koje zadržavaju takvu boju tokom cele godine.Ova vrsta predstavlja mutaciju Juniperus squamata ’Meyeri’.Veoma su dekorativne kao bordure pored staza,u grupacijama za formiranje određenih detalja ili u saksijama i žardinjerama u kombinaciji sa vertikalnim ili poleglim četinarima.

Temperaturna zona 4-7.

Biljke iz iste kategorije