Juniperus squamata
’Meyeri’

Raste u prosečnom,srednje vlažnom ali dobro isušenom i dreniranom tlu u punom suncu.Vrsta je prilagodljiva širokom spektru tipova zemljišta od kojih mu najvise odgovaraju peskovita,dobro isušena zemljišta sa dobrom drenažom.Donekle je netolerantan na vlažne i tople uslove gajenja kakvi vladaju na jugu.Netolerantan je na stalno vlažna i zabarena zemljišta koja takođe  predstavljaju  dobar supstrat za razvoj glivičnih obolenja kao sto je trulež korena.Vrsta se običnao naziva ’Majer’ ili ’Riblji rep’ i obično raste 1,5m visko i 1,2m širok ali vremenom može da dostigne do 4,5m i vise.Biljka ima čelično-place iglice.Biljka generalno trpi orezivanje i upravo na taj način možemo kontrolisati visinu koja nama odgovara.Orezivanje je najbolje u proleće.Sadi se kao pojedinačni detalj ispred zidova ili ćoškova,za zaklanjanje ograda ili u grupacijama za prekrivanje travnatih površina.

Temperaturna zona 4-7.

Biljke iz iste kategorije