Juniperus squamata
’Blue Carpet’

Vrsta se razvija u srednje vlažnom,dobro dreniranom i isušenom tlu u punom suncu.Prilagodljiva je širokom spektru tipova zemljišta ali joj najviše odgovaraju peskovita i zemljišta sa dobrom drenazom.Donekle je netolerantan na tople i suve uslove gajenja kavi vladaju u južnim područjima.Netolerantan na stalno vlažna i zabarena zemljišta.Generanlo nije potrebno orezivanje ali ukoliko želimo da ograničimo i kontrolišemo visinu i širinu biljke tokom vremena,orezivanje se može izvrsiti u jesen ili još bolje u rano proleće.Vrsta je poreklom iz planinskih oblasti Avganistana pa sve do Kine i Tajvana.Vrsta raste od 0,2-0,3m u visinu i 1,2-1,5m u širinu.Juniperus squamata ’Blue Carpet’ predstavlja mutaciju Juniperus squamata ’Meyeri’.Atraktivan je zbog svojih srebrnasto-plavih četina koje dobijaju plavo-zelenu boju tokom zime,ležeće forme koja prekriva površinu poput tepiha i kore koja na grani i stablu izgleda poput krljušti.Koriste se za kontrolu erozije na padinama,u blizini puteva,ulica i drugim oblastima. Takođe su lep izbor kao pojedinačni detalj kao i na kaskadnim padinama,preko kamena potpornih zidova kao i u grupama za pokrivanje travnih površina.

Temperaturna zona 4-7.

Biljke iz iste kategorije