Magnolia grandiflora

Zimzeleni lišćar koji za svoj razvoj zahteva vlažna zemljišta,organski bogata i dobro drenirana.Biljka se može gajiti u punom suncu ali povremene senke a pogotovo u najtoplijem delu dana doprinose značajno kvalitetnijem razvoju biljke.Nije tolerantna na ekstreme poput prekomerne količine vode kao i njenog dugotrajnog deficita.Za svoj rast i razvoj zahteva prostor pa radi boljeg formiranja drveta treba biti obazriv prilikom odabira lokacije da bi biljka imala sto veći prostor za svoj razvoj.Biljka dostiže visinu do 10m sa širenjem od 4 do 5m.Karakteristična je po svojim kožastim listovima zelene boje i cvetovima sastavljenim od 6 latica veoma prijatnog mirisa koji cvetaju od kasnog proleća pa sve do kraja leta.Listovi ostaju na biljci i ne opadaju.

Temperaturna zona 7-9.

Biljke iz iste kategorije