Magnolia x soulangeana
‘Alexandrina’

Magnolia x soulangeana je najbolje gajiti u kiselim i organski bogatim žemljištima, dobro dreniranim i poroznim. Kao i ostale, tako i ova vrsta magnolije nije tolerantna na žemljišne ekstreme poput dugotrajne suše ili dugotrajnog zadržavanja vode. Lokacije na kojima se sade trebalo bi biti zaštićene od jakih vetrova (pogotovu u rano proleće) da ne bi došlo do oštećenja cvetova.

Listovi Magnolia x soulangeana su zelene boje i nešto izduženi nego kod osnovne forme, dok su cvetovi roze i bele bolje. Listovi u jesenjem periodu dobijaju i žute nijanse. Ova vrsta (kao i osnovna forma) je izuzetno atraktivna za sadnju u bilo kom poslovnom ili privatnom objektu.

Dostiže visine do 4 m sa širenjem krošnje i do 3 m.

Temperaturna zona 5-8.

Biljke iz iste kategorije