Magnolia x soulangeana
‘Nigra’

Magnolia x soulangeana je drvo širokih grana i široke forme. Ova vrsta magnolije dostiže visininu i do 4m. Cvetovi su veoma dekorativni, ljubičasto crvene boje sa spoljašne strane dok su sa unutrašnje ružičasto beli. Cvetovi  se otvaraju krajem marta i početkom aprila meseca pre samog listanja biljke. Upravo u ovom periodu magnolija izgleda najlepše.

Optimalni uslovi uzgajanja podrazujevaju kisela i organski bogata žemljišta, koja su dobro drenirana i porozna. Magnolia x soulangeana je netolerantna na žemljišne ekstreme poput dugotrajne suše ili dugotrajnog zadržavanja vode. Lokacije na kojima se sade trebalo bi biti zaštićene od jakih vetrova (pogotovu u rano proleće) kako ne bi došlo do oštećenja cvetova.

Temperaturna zona 5-8.

Biljke iz iste kategorije