Microbiota decussata

’Sibirski čempres’ je nizak četinar sa kratnim listivima (iglicama ili četinama) koje lagano padaju svojim vrhovima ka zemlji.Iglice su veoma glatke i imaju zelenu boju tokom godine dok tokom jeseni i zime ili u veoma hladnim uslovima sredine boja četina se menja i postaje bronzana do braon.Vrsta se u prirodi nalazu na planinama u jugo-istočnom Sibiru. Vremenom raste u širinu i pokriva kamenite predele.U proleće njegov novi rast je svetlo-zelene boje.Grane su postavljene horizontalno,savijene svojim krajevima ka zemlji dajući biljci „žalosnu“ formu i izgled mekanog i pernatog žbuna iako su same iglice grube na dodir.I muški i žemski cvetovi se pojavljuju na biljci u leto,neupadljivi su i mali,a ovalne šišarke proizilaze iz ženskih cvetova.Vrsta raste u plodnim,dobro isušenim i dreniranim zemljištima u punom suncu.Iako biljka ima reputaciju da se gaji u hladovinama ipak premalo sunca utiče na lošiju formu i boju same biljke.Sade se uglavnom u grupacijama pored kamenih potpora i zidova,betonskih staza ili za prekrivanje travnatih površina.

Temperaturna zona 3-7.

Biljke iz iste kategorije