Picea omorika

Srpska omorika ili Pančićeva omorika je elegantno zimzeleno drvo koje spada među najtolerantnije na letnje vrućine i visoke temperature. Ima visoku, uspravnu i nešto užu formu sa blago savijenim granama. Vrsta je poreklom iz Srbije gde se nalazi na visokim planinskim predelima. Četine omorike su spljoštene, sjajne i tamno-zelene boje. Svaka iglica ima dve bele trake na donjoj strani (na njenom naličju) i koje daju srebrnasto-zeleni efekat posebno kada sunce pada na grane. Grane su relativno kratke, lagano lučno savijene na gore poput trepavica. Muške i ženske šišrke se pojavljuju svakog proleća na drvetu, ženske su cimet-braon boje i sazrevaju tokom i krajem jeseni. Omorika se najbolje razvija u punom suncu, neutralnim do alkalnim zemljištima, veoma bogatim i dobre drenaže.Pančićeva omorika je po stopi rasta srednja i dostiže visinu od 15 – 21,3m i širinu 3 – 7,6m. Pogodna je za gradske parkove kao i za pojedinačne detalje kako u gradovima tako i u dvorištima jer je veoma otporna i tolerantna na gradske zagađivače vazduha.

Temperaturna zona 3-6.

Biljke iz iste kategorije