Pyracantha coccinea
’Red Column’

Pirokanta ili vatreni trn kako se ova vrsta još i naziva je zimzeleni žbun veoma brzog porasta od 30 do 60cm godišnje,guste ovalne krošnje,veoma trnovitih grana i sjajnih,tamno zelenih listova.Visina i širina koju biljka dostiže kreće se u rasponu od 2 do 4m.Cvetanje je u maju mesecu,cvetovi su grupisani u grozdaste cvasti i gusto poređani na grančicama.Cvetovi su bele boje.Plodovi su crvene boje,gusto raspoređeni na biljci i prekrivaju skoro čitavu biljku od jeseni do narednog proleća.Bobice su veoma dekorativne i često jedan od razloga zbog kojih se biljka i sadi.Izuzetno je zahvalna za uzgoj zbog otpornosti na uslove sredine i velike dekorativnosti.Vrsta je veoma otporna na sušu a odgovaraju joj kako kameniti tako i suvi tereni.Podjednako dobro podnosi osunčane terene kao i polu senke.Veoma dobro podnosi orezivanje koje bi trebalo izvesti odmah nakon precvetavanja.Pogodna je za formiranje pojedinačnih detalja,formiranje ograda ili u kombinaciji sa drugim vrstama pirokante različite boje bobica.

Temperaturna zona 4-8.

Biljke iz iste kategorije