Taxus media
’Hicksii’

Vrsta tise kojoj odgovaraju srednje vlažna,dobro isušena zemljišta neutralne ph reakcije,slabo kisele ili slabo alkalne.Tolerisaće širok spektar tipova zemljišta sve dok je zadovoljavajuće drenaža.Iako mu odgovaraju lokacije sa dosta sunca veoma dobro će podnositi čak i ona mesta koja se nalaze u punoj hladovini.Orezivanje jako dobro podnosi a najbolje ga je izvesti u rano proleće pre nego što biljka krene sa novim rastom.Četine su tamno-zelene boje sa gornje strane odnosno lica,dok su sa donje odnosno naličja svetlo-zelene boje.Ženske biljke proizvode bobice u kojima se nalazi po jedno seme okruženo debelim i mesnatim mezokarpom.Dostiže visinu od 3-6,1m i širinu od 1,2-3m.Biljka će veoma slabo napredovati u teškim i slabo dreniranim zemljištima pa ih svakako treba izbegavati.Može doci do pojave „zimskih opekotina“ koje nastaju od velike izloženosti jakim,hladnim i suvim zimskim vetrovima.Sade se pojedinačno ili u grupacijama za formiranje živih ograda.

Temperaturna zona 4-7.

Biljke iz iste kategorije