Thuja occidentalis
’Columna’

Jedna od najbrže rastućih zapadnih tuja.Može da raste i 3-5m u prvih 10 godina.Ima više vrhova i ukoliko želimo da joj ograničimo visinu možemo orezati vršne grane i tako dobiti željenu visinu.Ima stubastu formu i dostiže do 10m maksimalne visine.Četine su svetlo-zelene boje sa primesama žutih nijansi u jesen.Veoma često se meša sa Thuja occidentalis ’Smaragd’ a upravo si vrhovi ti gde je najlakše uočiti razliku jer ’Smaragd’ ima samo jedan a ’Columna’ više vrhova,naravno postoje i mnoge druge razlike ali je ova vrlo karakteristična.Godišnji prirast ove biljke može iznositi i do 50cm.Veoma otporna vrsta a najveća primena joj je za formiranje živih ograda kao i vetro-zaštitnih pojaseva.Orezivanje i šisanje se običnao izvodi dva puta godišnje,jedno u proleće a drugo u jesen.Odgovaraju joj osunčanije lokacije ali će biti tolerantna i na polu-senke u kojima će imati nešto ređe četine svetlijih nijansi.Odgovara joj veliki broj tipova zemljišta koja moraju imati dobru drenažu,moraju biti duboka i porozna i dobrih fizičkih osobina.Može se saditi i u žardinjerama kao i većim saksijama.

Temperaturna zona 3-7.

Biljke iz iste kategorije