Thuja occidentalis
’Holmstrup’

’Holmstrup’ je kompaktan,gust,usko-piramidalan četinar.Prvi put je pronađen u Danskoj i uveden u trgovinu 1951. godine.Sporo raste i visina koju dostigne za prvih deset godina je 1,5-2m dok kao zrela biljka može da dostigne i do 3-4,5m.Četine su zelene boje,veoma gusto postavljene u vertikalnim spojevima.Zadrzavaju takvu boju tokom cele godine mada postoje slučajevi kada biljka dobija svetlije nijanse zelene boje usled nedostatka kako vode tako i hranljivih materija. Razvija se u srednje vlažnim,dobro isušenim i dreniranim zemljištima,u punom suncu do delimičnom hladu.Ima širok spektar tolerancije tipova zemljišta dokle god imaju potrebnu vlagu i dobru drenažu,mada preferira peskovita i ocedita zemljišta neutralne do alkalne ph reakcije.Najbolje se razvija u punom suncu mada delimične senke u popodnevnim satima a pogotovo u letnjem periodu veoma pogoduju biljkama.Totalne senke treba izbegavati i u njima će biljka značajno smanjiti gustinu svoga lišća.Sade se u grupacijam za formiranje živih ograda,u redovima koje prate ivice,u kombinaciji sa tujama okruglih formi,kao pojedinačni detalj ili u žardinjerama i saksijama.

Temperaturna zona 3-7.

Biljke iz iste kategorije