Thuja occidentalis
’Lutea’

Vrsta kojoj odgovaraju srednje vlažna,dobro drenirana zemljišta u punom suncu do delimičnom hladu.Ima širok spektar tolerancije tipova zemljišta ali joj više odgovaraju peskovita i porozna zemljišta.Odgovara joj što više sunca ali generalno odgovara joj i povremena senka pogotovo u vrelim letnjim mesecima kada su temperature veoma visoke.’Lutea’ je kompaktne,uske i uspravne forme koja obično u punoj zrelosti dostiže 7-9m visine i 2-4m širine.Po stopi rasta je relativno brza i u periodu od 10 godina može da dostigne i do 3m.Četine su svetlo-zelene do žute a takvu boju generalno zadržavaju i u zimskom periodu.Četine su postavljene u ravnim spojevima i nešto su opuštenije na granama.Vrsta se može pronaci još i pod imenom Thuja occidentalis ’George Peabody’. Sade se u grupacijam za formiranje živih ograda,u redovima koje prate ivice,u kombinaciji sa tujama okruglih formi,kao pojedinačni detalj ili u žardinjerama i saksijama.

Temperaturna zona 2-7.

Biljke iz iste kategorije