Ulmus grabra
‘Pendula’

Ulmus grabra je vrsta bresta sa padajućim granama. Biljke su kalemljene često na visini od 2 m, ređe na nešto nižim ili višim visinama. Grane sa godinama postepeno rastu, orjentišu se rastom ka zemlji formirajući tako veoma zanimljive oblike. Orezivanje biljaka je neophodno ukoliko želimo da kontrolišemo njen izgled.Orezivanjem biljka formira gušći sklop i pravilniju formu. Listovi su tamno zelene boje i veoma karakteristični i prepoznatljivi za sve vrste bresta.

Ovoj vrsti odgovaraju skoro svi tipovi zemljišta koja imaju dobre fizičke osobine – porozna i ona koja ne zadržavaju vodu. Ulmus grabra se uglavnom koristi u parkovima i baštama kao pojedinačni detalj ili u grupacijama od po dve.

Temperaturna zona 3-7.

Biljke iz iste kategorije