Wisteria sinensis

Glicinija je vrsta puzavice koja za svoj razvoj zahteva blago kisela,  umereno plodna,dobro drenirana zemljišta srednje vlažnosti kao i lokalitete u punom suncu. Za bolje i gušće cvetanje potrebno je više sunca. Cvetanje biljaka je obično u drugoj do trećoj godini a koliko su bitni uslovi gajenja govori i činjenica da biljka u nepovoljnim uslovima procveta prvi put čak u 15-toj godini. Biljke gajene iz semena mogu čak i u 20-toj godini prvi put procvetati. Biljka zahteva redovno orezivanje. Orezivanje pored formiranja željenog oblika podstiče i biljku na jače cvetanje. Biljka se može orezati odmah nakom spadanja cveta, u jesen nakon opadanja lista ili u rano proleće. U proleće se savetuje primena nekog fosfatnog đubriva radi stimulacije i poboljšanja samog cvetanja. Biljke se uglavnom koriste uz oslonce za formiranje ograda,uz tende ili veoma često uz jako orezivanje bilka može imati i žbunast oblik i formu omanjeg drveta.

Biljke iz iste kategorije